Produktbeskrivelse Turbotec

Termisk hydrolyse af overskydende biomasse såsom spildevand opnår en betydelig reduktion i patogener og vektorattraktorer under processen. Konventionel bortskaffelse på deponier er ikke længere nødvendig. Og med TurboTec kan DMT nu bruge biomassen som en kilde til produktion af vedvarende gødning.

Mere værdi

Stoffer, som er vanskelige at gære, hydrolyseres under processen. Som et resultat får du mere biogas fra den samme mængde biomasse, og der er mindre biomasse tilbage efter gæringen. Desuden kan gæringstankene modtage mere biomasse på grund af ændringerne i biomassens hydrodynamik.

Kontinuerlig proces

Den patenterede TurboTec® THP-opsætning med blanding og adskillelse giver en kontinuerlig konfiguration. Udstyret fungerer under stabile forhold uden ledige perioder, hvilket gør det til en optimal investeringsomkostning. Desuden er hjælpeudstyr og energiforbrug ved kontinuerlig brug skræddersyet til projektets behov. Konfigurationen kan tilpasses kundens behov, så al kontakt med materiale før og efter hydrolisering undgås.

Forbehandling og varmeveksling

Den rå biomasse sigtes før den kommer ind i systemet. Dette kan f.eks. gøres med en statisk tromle eller trinscreening. Det medvirker til at undgå nedetid i driften ikke i bare i TurboTec® THP, men også i gæringstanken, og det forbedrer samtidig biomassens endelige kvalitet. Efter den rå biomasse er blevet sigtet opvarmes den delvist med varme fra den udgående hydroliserede biomasse. Dette kan gøres ved hjælp af trinnet med blanding og adskillelse, med varmevekslere eller en kombination af begge.

Hydrolyse

Den konstante strøm af varm rå biomasse opvarmes med damp til 140-160 °C og føres derefter ind i reaktoren. Her tilbageholdes materialet tilstrækkeligt længe til at sikre en passende hydrolisering. Reaktorens opsætning i CSTR-stil betyder, at indholdet konstant befinder sig i et turbulent miljø. På denne måde hydroliseres alt materialet og ophobning forhindres.

Efterbehandling

Efter hydrolisering afkøles biomassen enten gennem kontakt med rå slam, varmevekslere eller begge. Den har nu lavere viskositet, er nemmere at pumpe og egner sig glimrende til håndtering i konventionelle gæringstanke. Takket være hydroliseringen frigøres mere fosfat og ammoniak i fermentatet. Disse kan genindvindes i form af struvit og ammoniumsulfat.

________________

DMT har en lang historie inden for vandbehandling og løsninger til genindvinding af ressourcer. Vores nye produkter tilbyder intelligente løsninger, så du kan få mere værdi ud af dit AD-anlæg eller fremstille gødning af din affaldsstrøm. Termisk hydrolyse er nøglen til succes.