Opgradering af biogas til grøn gas eller brændstof til køretøjer

En af de store produktlinjer, som udbydes hos DMT Environmental Technology, er Carborex MS. Dette system opgraderer biogas til ren metan. Biometanen kan leveres til det nationale gasforsyningsnet eller komprimeres til naturgas (Carborex CNG) og anvendes som brændstof til køretøjer. DMTs Carborex MS i Poundbury var det første kommercielle opgraderingssystem til biogas i Storbritannien og også det første i Europa. DMT er nu den største producent i verden af biogasopgraderingsfaciliteter med membranteknologi. Vi tilbyder den bedste tilgængelige teknologi (BTT) med højeste oppetid og systemer, der er nemme at betjene.
Produktbeskrivelse