Gasafsvovling

Biogas produceres gennem fermentering af biologiske affaldsprodukter og anses for at være en af de vigtigste vedvarende energikilder til erstatning af naturgas. Syngas produceres gennem forgasning af kulholdigt brændstof og bruges som mellemprodukt i generationen af syntetisk naturgas. Begge gasser kan indeholde hydrogensulfid (H₂S), som skal fjernes for at forhindre korrosionsproblemer og SOx-emissioner. Gasafsvovling er derfor vigtigt.
DMT tilbyder et bred udvalg af produkter til gasafsvovling: en ren kemisk proces Sulfurex®CR (Chemical Reaction), en biologisk proces Sulfurex®BF (Biotrickling Filter) og en biokemisk proces Sulfurex®BR (Biological Regeneration), som integrerer en bioreaktor til biologisk regenerering af opløsningsmidlet.
Produktbeskrivelse