Palmeolieaffald (POME) producerer gas til kedler

Bæredygtig energi fra biomasseaffald kan være en værdifuld indtægtskilde for plantager og møllejere. Råmaterialet, især affald fra palmeoliemøller (POME) kan nemt gæres og anvendes til fremstilling af biogas. Efter en aenerobisk gæringsproces kan biogassen opgraderes til biometan med et Carborex® MS-system. Biometan kan indsprøjtes i gasforsyningsnettet, men med ekstra teknologi kan den komprimeres til bio-CNG, eller endda til bio-LNG, og bruges som brændstof til køretøjer.  Dermed er den en nem og pålidelig indtægtskilde for virksomheder, der allerede har opnået succes i palmeoliesektoren.

Opgradering til grøn gas og fortætning til væske
Projekt: Forskellige projekter, som er under udførelse, projektering og forhandling
Råmaterialer: POME, affald fra palmeolieproduktion
Carborex® MS, Carborex® CNG
Produkt: Grøn gas til kedler på plantagerne eller brændstof til lastbiler

carborex_ms  logo-carborexlng-rgb  merkje_carborex_cng

infographic-2040-630px

DMT Environmental Technology Asia
Suite 8-1 & 8-2,
Level 8, menara CIMB
No. 1, Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur,
Malaysia
Direct dial number: +603 2298 8464
or contact Harmen Dekker