Grøn gas fra grønt affald

B-Four Agro er en virksomhed, som dyrker forskellige typer salat til forskellige supermarkeder i Holland. Med opførelsen af anlægget “B4-Energy” er det målet at producere to millioner Nm3 grøn gas om året. Med tiden vil 1.500 hollandske husholdninger i området kunne drage fordel heraf. B-Four Agros anlæg består af en anaerob gæringstank og et opgraderingsanlæg, som er bygget på virksomhedens ejendom i Warmenhuizen i Holland. Gæringstanken vil blive tilført 16.000 tons biomasse pr. år fra driften af B-Four Agro og andre landbrugsvirksomheder i området. Efter processen i gæringstanken, som tager cirka 20 dage, bliver biogassen opgraderet af et CarborexMS biogasopgraderingssystem til ren biometan. Siden slutningen af 2016 bliver den grønne gas ledt ind i det lokale forsyningsnet til private husholdninger samt drivhuse og B-Four Agros vækstsystemer. Godt at vide: “Warmenhuizen” betyder “varme huse”.

Landbrugsaffald er en indtægtskilde

Bæredygtig energi fra landbrugsaffald kan være en værdifuld indtægtskilde for landmænd. Råmaterialet kan være affald fra grøntsager, fødevareproduktion eller gødning fra dyr, som gennem en gæringsproces kan anvendes til fremstilling af naturlige gasser. Efter en aenerobisk gæringsproces kan biogassen opgraderes til biometan med et CarborexMS biogasopgraderingssystem.  Biometan kan sælges og distribueres som grøn gas til husholdninger, eller den kan komprimeres eller fortættes til væske og bruges som brændstof til køretøjer. Dermed er den en nem og pålidelig indtægtskilde for virksomheder, der allerede har opnået succes i landbrugssektoren.
Se denne side for andre eksempler

carborex_ms

Mange lande fremmer nu aktivt opgradering af biogas til brug i gasforsyningsnettet. DMT Environmental Technology har valgt et robust design og nem drift, fordi det fungerer bedst på landbrugsbedrifter. Ifølge vores kunder består fordelene i “plug and play”-systemet og så “fungerer det hele tiden”. Vores support 24 timer i døgnet på alle ugens 7 dage øger den allerede meget høje grad af pålidelighed. Teknologisk fleksibilitet giver mulighed for hurtig reaktion i tilfælde af ændringer i omstændighederne.

infographic-2040-630px

I denne video forklarer Natalia Frigka, som er en af DMTs procesingeniører, hvordan CarborexMS fungerer. Natalia viser processen i CarborexMS-anlægget i Lelystad, hvor DMT har bygget et demonstrationsanlæg, hvor kunder og partnere kan se anlægget i funktion.