Fra slam til gødning, Apeldoorn, Holland

Den lokale vandforsyningsmyndighed “Vallei en Veluwe” er en af ​​frontløberne i Holland, når det kommer til implementering af bæredygtige og økonomiske løsninger til behandling af kloakslam. I Apeldoorn-regionen er det hensigten at bruge kloakslam til fremstilling af meget efterspurgt gødning ved at anvende både innovativ TurboTec®-teknologi og yderligere behandlingstrin. Ifølge den lokale vandforsyningsmyndighed kan affaldet fra de kommunale kloakker betragtes som det “nye guld”.

“Denne investering vil med tiden medføre betydelige besparelser. På denne måde gør vi spildevandsrensningen overkommelig for borgere og virksomheder.”
Tanja Klip, bestyrelsesformand for den lokale vandforsyningsmyndighed

Opvarmning, blanding og separation
TDen patenterede TurboTec® THP-proces behandler organisk materiale og biomasse ved et standardtryk på 4-6 bar og en temperatur på 140-160 °C. Denne behandling sikrer også hygiejnisering af den endelige biomassekage og minimerer brugen af dyre kemikalier. Dampforbruget til opvarmning er begrænset til mindre end 800 kg/tTS takket være den effektive varmegenvinding via varmevekslere og et innovativt blandings- og separationstrin.

torbotec                  sustec-logo

Øget kapacitet i gæringstankene
Biomassehydrolyse af affaldsaktiveret slam resulterer i op til 35 % mere biogas under gæringen, mens der kan opnås mere end 30 % TS i den forbedrede endelige afvanding. Med TurboTec®THP kan eksisterende gæringstankes kapacitet øges eller der kan installeres mindre gæringstanke på nye rensningsanlæg. Den kontinuerlige TurboTec®THP-proces har reduceret investerings- og driftsomkostningerne betydeligt sammenlignet med konventionelle batchprocesser.

DMT-koncernen og Sustec
Siden maj 2016 har Sustec B.V. været en del af DMT-koncernen. DMT og Sustec deler en lang række globale markeder og anvendelser, herunder kommuner, vandværker og forskellige industrisektorer. Mulighederne for at kombinere biogasopgraderingsteknologi med ressourceindvindingsteknologi øger kommunernes muligheder for at omdanne spildevand og andre affaldsstrømme til noget værdifuldt.

 

“Kloakslam er det nye guld” (artikel på hollandsk:)

http://www.vallei-veluwe.nl/werk-uitvoering/projecten/energiefabriek/