Afsvovling på et spildevandsanlæg

Afsvovling af biogas og syntesegas er nødvendig for at forhindre korrosion og udledning af SOx. Biogas produceres gennem gæring af biologisk affald og anses for at være en af de vigtigste kilder til vedvarende energi. Både biogas og syntesegas kan indeholde hydrogensulfid (H₂S), og derfor er afsvovling vigtig.
Idet Sulfurex styrer doseringen af kaustisk soda direkte gennem en H₂S-sensor, kan systemet på kort tid
tilpasse sig ændringer i indholdet af H₂S. Andre fordele ved Sulfurex er det relativt lille fodaftryk, effektiviteten og kapaciteten, den nemme vedligeholdelse og de lave driftsomkostninger. Projekterne herunder er bygget i Auckland, New Zealand og i Shafdan i Israel. Projektet i Shafdan-området består af fire søjler, og det er det største SulfurexBF bygget til et spildevandsbehandlingsanlæg.

Auckland, New Zealand

dmt-rosedale-newzealand-web

2016, Sulfurex®BF, 700 Nm3/h biogas fra spildevandsbehandlingsanlæg
Biogassen indeholder 3000 ppm H₂S, reduceret til 100 ppm
Produkt: grøn gas, biogas

Se denne side for andre eksempler på afsvovling af gas

Shafdan, Israel

shafdan-israel_sulfurexbf_2016web
Sulfurex BF, fire søjler
2016, Sulfurex®BF 4 søjler. Biogasflow 7.150 Nm³/h
Fra 4.000 ppm til mindre end 50 ppm H₂S
Brændstof til vand- og varmeværker til produktion af elektricitet

Traditionelle systemer til spildevandsrensning fokuserer på effektiv fjernelse af forurenende komponenter. Dette sker normalt gennem beluftning og udskilning af den dannede biomasse fra det rensede vand. Efter behandlingen ledes det rensede vand ud til overfladevand eller undergrundsvanding. Introduktionen af poleringstrin efter disse behandlingssystemer åbner op for muligheder for genbrug af vandet til enten vanding eller sågar til brug som drikkevand. DMT Environmental Technology implementerer også disse løsninger med TurboTec ved brug af termisk hydrolyse.
Se denne side for andre eksempler på afsvovling af gas